อนุทิน #146662

"อนุทินที่ ๑๓๘๔"

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙...บรรยายให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับฟัง

เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นว่าควรปฏิบัติตนเองอย่างไรบ้าง?

เขียน:

ความเห็น (0)