อนุทิน 146662 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๘๔"

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙...บรรยายให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับฟัง

เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นว่าควรปฏิบัติตนเองอย่างไรบ้าง?

เขียน 14 Jun 2016 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)