อนุทิน 146661 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๘๓"

๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙...บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ฟังและนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเป็นกรอบอัตรากำลัง ซึ่ง ๔ ปีทำกันครั้งหนึ่ง

เขียน 14 Jun 2016 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)