อนุทิน #146661

"อนุทินที่ ๑๓๘๓"

๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙...บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ฟังและนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเป็นกรอบอัตรากำลัง ซึ่ง ๔ ปีทำกันครั้งหนึ่ง

เขียน:

ความเห็น (0)