อนุทิน 146661 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อนุทินที่ ๑๓๘๓"

๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙...บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ฟังและนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเป็นกรอบอัตรากำลัง ซึ่ง ๔ ปีทำกันครั้งหนึ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)