อนุทิน 146660 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๘๒"

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙...บรรยายเกี่ยวกับ "คู่มือปฏิบัติงาน" ให้กับน้อง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เขียน 14 Jun 2016 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)