อนุทิน #146660

"อนุทินที่ ๑๓๘๒"

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙...บรรยายเกี่ยวกับ "คู่มือปฏิบัติงาน" ให้กับน้อง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เขียน:

ความเห็น (0)