ติดต่อ

อนุทิน #146660

"อนุทินที่ ๑๓๘๒"

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙...บรรยายเกี่ยวกับ "คู่มือปฏิบัติงาน" ให้กับน้อง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  เขียน:  

ความเห็น (0)