อนุทิน #146659

"อนุทินที่ ๑๓๘๑"

งานเข้า...ช่วงนี้ เตรียมพัฒนาบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น

สิ่งที่หนัก คือ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมบรรยายให้ในแต่ละแห่งได้รับทราบ...

ทำงานด้านพัฒนาคนทั้งของมหาวิทยาลัยเองและพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศไทย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เพื่อแผ่นดินจริง ๆ นะคะ

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ...