อนุทิน 146659 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๘๑"

งานเข้า...ช่วงนี้ เตรียมพัฒนาบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น

สิ่งที่หนัก คือ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมบรรยายให้ในแต่ละแห่งได้รับทราบ...

ทำงานด้านพัฒนาคนทั้งของมหาวิทยาลัยเองและพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศไทย

เขียน 14 Jun 2016 @ 11:21 () แก้ไข 14 Jun 2016 @ 11:27, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เพื่อแผ่นดินจริง ๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ...