อนุทิน 146644 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๓๕๔> : วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  • เมื่อคืนหลับๆ ตื่น เพราะดูฟุตบอล แต่จิตคิดเรื่องหนึ่ง "ธัมมุทเทศ 4 ข้อ" ซึ่งเรียนมาเมื่อตอนอยู่ ม.ศ.๓ ซึ่งคัดลอกข้อความที่เคยท่องได้มาดังนี้

ธัมมุทเทศ ๔ ข้อ ที่พระศาสดาผู้รู้เห็นเป็นอรหันต์ทรงแสดงแล้ว

ซึ่งอาตมาภาพ (พระรัฐปาลเถระ)ได้รู้เห็นแล้วจึงออกบวช ธัมมุทเทศ ๔ ข้อคือ

๑. โลก คือหมู่สัตว์ อันชราเป็นผู้นำ นำเข้าไปใกล้ ไม่ยั่งยืน

๒. โลก คือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่ เฉพาะตน

๓. โลก คือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของของตน จำต้องละสิ่งทั้งปวงไป

๔. โลก คือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา

ตอนเรียนก็เข้าใจความหมายไม่หมดทุกข้อ วันนี้ไปค้นมา เห็นว่า ที่อธิบายได้เข้าใจดี อยู่ที่นี่

ว่างๆ จะนำไปเรียบเรียงใหม่ เป็นบันทึก

และ web ที่น่าสนใจ web หนึ่งคือ http://www.tripitaka91.com/index.php

ซึ่งเรื่องราว" ธัมมุทเทส 4" สามารถค้นหาได้ ที่นี่

เขียน 13 Jun 2016 @ 08:07 () แก้ไข 13 Jun 2016 @ 08:21, ()


ความเห็น (0)