อนุทิน 146629 - ต้นโมกข์

ทำไมรูปปั้นของกรีกจึงมีจู๋ที่เล็ก (จริงๆ) ตอนที่ 2

ในกรีกยุคโบราณ ดูเหมือนว่าจู๋เล็กๆเป็นภาพลักษณ์ที่ต้องเสาะแสวงหาหรือเป็นที่พึงประสงค์ (sought-after look) เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงชายคนแรก (alpha male) ศาสตราจารย์ด้านในยุคคลาสสิค ที่ชื่อ Andrew Lear อธิบายว่า “คนกรีกเชื่อมโยงระหว่างจู๋ที่ไม่แข็ง พร้อมกับความเล็กกับความทันสมัย (moderation) ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งที่ได้สร้างภาพลักษณ์ของชายอุดมคติขึ้นมา (view of ideal masculinity) “จะมีความตรงกันข้ามระหว่างจู๋ที่ไม่แข็งและเล็กกับชายในอุดมคติ (พวกวีรบุรุษ, เทพเจ้าต่างๆ, นักวิ่งที่เปลือยกาย ฯลฯ) กับ จู๋ที่แข็งและใหญ่เกินประมาณกับ Satyrs (ชายครึ่งแพะ ที่ขี้เมา และมีตัณหาเหลือประมาณ) พร้อมกับชายที่ไม่อยู่ในอุดมคติทั้งหลาย เช่น Decrepit ที่เป็นชายแก่ มักจะมีจู๋ที่ใหญ่มากๆ

แปลและเรียบเรียงจาก

SIZE MATTERS. Why do Greek statues have such small penises? http://qz.com/689617/why-do-greek-statues-have-suc...

……………

เขียน 11 Jun 2016 @ 14:39 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ธรรมชาติจัดสรรมามั่ง