อนุทิน 146627 - ต้นโมกข์

การใช้ Past Simple กับ Present Perfect

เราใช้ Past Simple กับ

1. เหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีต

2. โดยมากมักจะมีคำบอกเวลา เช่น yesterday (เมื่อวานนี้) หรือ a few days ago (เมื่อสองสามวัน) นี้เป็นต้น เช่น

I sat at the corner yesterday. (ฉันนั่งที่หัวมุมเมื่อวานนี้ ตอนนี้ไม่ได้นั่งแล้ว)

เราใช้ Present Perfect กับ

1. เหตุการณ์ที่เกิดเป็นช่วงๆ ไม่ระบุเวลา

2. โดยมากจะมีคำบอกเวลา เช่น for (เป็นเวลา) หรือ since (ตั้งแต่) เช่น

I have sat at the corner for two days. (ฉันนั่งที่หัวมุมมา 2 วันแล้ว ตอนนี้ยังนั่งอยู่ ไม่ได้ไปไหนเลย)


เขียน 11 Jun 2016 @ 14:33 ()


ความเห็น (0)