อนุทิน 146616 - ต้นโมกข์

การใช้ will ที่แปลว่า จะ กับ to be going to ที่แปลว่า กำลังจะ ในการบอกเหตุการณ์ในอนาคต

เราใช้ will กับ

1. คาดหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. ตัดสินใจเดี๋ยวนั้น

3. ไม่มีการคาดหมายกันไว้ก่อน

เช่น It will rain. น่าจะมีฝนตก (เราพูดประโยคนี้ เพราะมันเป็นน่าร้อน)

เราใช้ to be going to กับ

1. คาดหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. มีการตั้งใจไว้แน่นอนแล้วว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน

เช่น It is going to rain. น่าจะมีฝนตก (เราพูดประโยคนี้เพราะมีเมฆดำเต็มท้องฟ้า เผลอๆมีการเสียงฟ้าผ่าตามมาด้วย)

เขียน 10 Jun 2016 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)