อนุทิน 146613 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้พบว่าการตรวจสภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุนั้น ใช้วิธีดูจากปัสสาวะไม่แม่นยำเท่ากับการตรวจเลือด ในขณะที่คนทั่วไปหรือในเด็ก เราสามารถจะตรวจได้จากปัสสาวะว่ามีภาวะขาดน้ำหรือไม่ ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมักจะเป็นวัยที่มีโอกาสขาดน้ำได้สูง และอาจจะมีภาวะอื่นๆตามมา การตรวจยืนยันจึงควรใช้วิธีตรวจเลือดดีกว่า อ่านได้จาก Water-loss (intracellular) dehydration assessed using urinary tests: how well do they work? Diagnostic accuracy in older people. Am J Clin Nutr First published May 25, 2016, doi: 10.3945/ajcn.115.119925.

เขียน 09 Jun 2016 @ 23:41 ()


ความเห็น (0)