อนุทิน 146609 - ต้นโมกข์

ฉันไม่ได้ตายเพื่อชาติ

ชาติของฉันคือ "โลก"

ฉันเป็นพลเมืองของโลก

ที่มีเพียงเชื้อชาติเดียว

ก็คือ มนุษยชาติ!

เขียน 09 Jun 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)