อนุทิน #146609

ฉันไม่ได้ตายเพื่อชาติ

ชาติของฉันคือ "โลก"

ฉันเป็นพลเมืองของโลก

ที่มีเพียงเชื้อชาติเดียว

ก็คือ มนุษยชาติ!

เขียน:

ความเห็น (0)