อนุทิน 1466 - อ.อาลัม

จากนั้นเอาเครื่องสแกนเนอร์ไปให้อ.สะมาแอ หะยีเต๊ะ แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยดูให้หน่อยเพราะสแกนไม่ได้ หลังซุฮฺรีทุกอย่างก็เรียบร้อย จึงกลับมาต่อคอมฯที่ สนง.และลองสแกนหนังสือเข้าเก็บในโปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ครับเบื้องต้นสามารถสแกนเก็บไว้ในหมวดหมู่เอกสารที่กำหนดไว้ได้ อัลหัมดุลิลละฮฺ

เขียน 22 Apr 2008 @ 16:07 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 16:10, ()


ความเห็น (0)