อนุทิน 146591 - รณกฤต ยอดเงิน

สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) นั้นนับว่าเป็นอาคารที่โดดเด่นมากอาคารหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตนิยมเรียกกันว่าตึกRN มีอยู่ 8 ชั้น มีลิฟต์ให้บริการ ตัวตึกมีสีฟ้า และชมพูบางส่วน ชั้น 4 ของอาคารราชนครินทร์ ในปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะนิติศาสตร์ซึ่งย้ายจากสาขาหนึ่งในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มาเป็นคณะนิติศาสตร์นั่นเอง ชั้น 4 ของอาคารราชนครินทร์ จึงมีความสำคัญมาก และเป็นที่ ตั้ง ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงเป็นผู้วางรากฐานกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ดังนั้นคณะนิติศาสตร์ ทั้งนิสิตหรือบุคลากร จึงให้ความเคารพต่อพระองค์เจ้ารพี นิสิตเดินผ่านไปมาจะต้องพนมมือกราบไหว้ เพื่อให้เป็นศิริมงคล จึงนับว่าเป็นสถานที่สำคัญมากของชาวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้น เมื่อมีกิจกรรม ทางคณะ ไม่ว่าจะแสดงละครเวที หรือ วันไหว้ครู จะต้องมาทำพิธีต่อพระองค์เจ้ารพี เพื่อเป็นศิริมงคลด้วยครับ

เขียน 08 Jun 2016 @ 14:09 () แก้ไข 08 Jun 2016 @ 14:12, ()


ความเห็น (0)