อนุทิน 146576 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๗๐๙๐ |

"..."

กำลังใจที่สำคัญที่สุด
คือ กำลังใจที่มาจากตัวเอง

เชียงใหม่ (เกือบสองยาม)
๖ มิ.ย.๕๙

  เขียน:  

ความเห็น (1)

จิตที่ฝึกฝนมาดี...ทำให้กำลังใจดีด้วย..