อนุทิน 146576 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๐๙๐ |

"..."

กำลังใจที่สำคัญที่สุด
คือ กำลังใจที่มาจากตัวเอง

เชียงใหม่ (เกือบสองยาม)
๖ มิ.ย.๕๙

เขียน 06 Jun 2016 @ 23:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จิตที่ฝึกฝนมาดี...ทำให้กำลังใจดีด้วย..