อนุทิน 146524 - ปัญญาชน ชายขอบ

ในความรัก ถึงแม้ไม่อาจทำให้มันสมบูรณ์ได้

ก็ควรที่จะทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้

เพราะความรักไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบ

แต่เกิดจากความบกพร่องที่ขาดหายไป

เขียน 02 Jun 2016 @ 12:47 ()


ความเห็น (0)