อนุทิน 146520 - ต้นโมกข์

ผลประโยชน์ที่ซุกซ่อนในการอ่านออกเสียง ไม่เว้นแม้แต่เด็กโต (The hidden benefits of reading aloud — even for older kids) ตอนที่ 4

การอ่านออกเสียงดังๆ: โฆษณาสำหรับหนังสือ

ดังนั้นพ่อแม่จำเป็นต้องพูดคุยกับลูก แต่การอ่านออกเสียงดังๆก็มีความจำเป็นด้วยเช่นกัน เพราะเป็นที่ที่ให้เด็กๆมีโอกาสได้ยินเสียงให้มากๆ ในบทสนทนานั้น เรามีแนวโน้มที่จะใช้มือไม้เป็นสัญญาณ (verbal shorthand) ไม่ใช่ประโยคแบบเต็ม แต่ภาษาในหนังสือจะมีความรุ่มรวย และหนังสือจะมีประโยคแบบเต็มมากกว่าใช้มือไม้เป็นสัญญาณ ในหนังสือ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร จะมีภาษาที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้น เด็กที่ได้ยินภาษาที่มีความสลับซับซ้อนมากเด่าใด จะมีข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากกว่านักเรียนที่ไม่เคยได้ยินข้อความที่ซับซ้อนนั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Connie Matthiessen. The hidden benefits of reading aloud — even for older kids. http://www.greatschools.org/gk/articles/read-aloud-to-children/

......................

เขียน 01 Jun 2016 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)