อนุทิน 146511 - ต้นโมกข์

คำว่า last จะแปลว่า สุดท้าย ซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่า first ที่แปลว่า อันดับแรก

คำว่า latter จะแปลว่า อันดับสอง ซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่า former ที่แปลว่า อันดับแรก เช่น Of the two choices, I prefer the latter. ในบรรดาทางเลือก 2 อัน ฉันพึงพอใจกับอันหลังมากกว่า

คำว่า latest จะแปลว่า ในปัจจุบัน

เขียน 31 May 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)