อนุทิน #146504

ขอบคุณ

ศาสตราจารย์ พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองฯวิจัย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทีมวิทยากรและ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมบูรณ์ เทียนทอง ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยR2R

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)