อนุทิน 146504 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ขอบคุณ

ศาสตราจารย์ พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองฯวิจัย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทีมวิทยากรและ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมบูรณ์ เทียนทอง ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยR2R

เขียน 30 May 2016 @ 21:44 () แก้ไข 30 May 2016 @ 21:48, ()


ความเห็น (0)