อนุทิน 146499 - ต้นโมกข์

ผลประโยชน์ที่ซุกซ่อนในการอ่านออกเสียง ไม่เว้นแม้แต่เด็กโต (The hidden benefits of reading aloud — even for older kids) ตอนที่ 2

คุณจะช่วยอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างการอ่านออกเสียงดังๆ กับความสำเร็จในโรงเรียน

มีงานวิจัยและปรากฏในวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็คือ เด็กที่มาโรงเรียนพร้อมกับเรียนรู้ศัพท์มาก จะดีกว่าเด็กที่เรียนรู้ศัพท์น้อย หรือมีความรู้กับศัพท์ในระดับต่ำ

ทำไมจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้น? ถ้าเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในปีแรกๆของการเรียน การสอนเกือบทั้งหมดจะเป็นการสอนทางปาก (Oral) ในระดับอนุบาลจนถึงประมาณเกรดที่ 2 และ 3 เด็กๆยังไม่เคยอ่าน หรือเพิ่งเริ่มอ่าน ดังนั้นการสอนของครูทั้งหมดก็คือการพูดให้เด็กๆฟัง สิ่งนี้ไม่จริงเฉพาะการอ่าน แต่เป็นทุกวิชาซึ่งก็คือครูไม่เคยบอกเด็กๆให้เปิดหนังสือ และอ่านบทที่ 3 การสอนคือทางปาก และเด็กๆที่มีคำศัพท์อยู่มากมายจะมีข้อได้เปรียบ เพราะเข้าใจสิ่งที่ครูพูด เด็กๆที่มีคำศัพท์น้อย จะไม่เข้าใจสิ่งที่ครูกำลังพูดอยู่ และพวกเขายิ่งอยู่นานจะอยู่ข้างหลัง

แปลและเรียบเรียงจาก

Connie Matthiessen. The hidden benefits of reading aloud — even for older kids. http://www.greatschools.org/gk/articles/read-aloud-to-children/

..............................

เขียน 30 May 2016 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)