อนุทิน 14649 - สิทธิรักษ์

  ติดต่อ

ไปเรียนใฝ่เสริมรู้           เพื่อจักสู้มุ่งสู่ฝัน

ค้นคว้าพัลวัน               ฝ่าฟันผันตัวใจกาย

เจ็บปวดจักเจ็บปาด       พาฟื้ดฟาดห่วงห่างหาย

เหม่อมองใจมลาย         มีแต่ได้กระดาษใบเดียว

นำคิดนำจริต                ใคร่ครุ่นคิดจิตเฉลียว

มองคนเฝ้าคมเคียว       เอี้ยวเหลียวเสี้ยวทางทุ่งทอง

นำพาปัญญาฝาก          ก่ายหน้าผากงุนเงงมอง

ความรู้นำมากอง           ไม่เท่าของคนกำเคียว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)