อนุทิน 146475 - อาจารย์ต้น

การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกเสนอในประเทศไทยอาจทิ้งเด็กที่อ่อนแอที่สุดไว้เบื้องหลัง (Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind) ตอนที่ 7 (ตอนสุดท้าย)

หากรัฐบาลไม่สนับสนุนการศึกษาเสียแล้ว บรรดาวัยรุ่นจำนวนมากจะไม่สามารถเรียนต่อในชั้นเรียนที่สูงขึ้นไปได้ และความหวังในการเรียนต่อย่อมกลายเป็นศูนย์ การศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายที่ถูกตัดไปนั้นตัดโอกาสในการเรียนต่อโรงเรียนมัธยม และวิทยาลัยการอาชีพได้ ในที่สุดจะส่งผลให้เด็กๆเป็นพันๆไม่มีทักษะที่จำเป็นในการจ้างงานได้

ในประเทศที่มีนักเรียนเกือบจะ 300,000 คนไม่ได้เรียนต่อในระดับประถมศึกษานั้น การปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องเน้นตรงนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นสัญญาของนาๆชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของสังคม (social stability) และส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจด้วย

หลังจากหลายปีของการปฏิรูปการศึกษาที่ยังคงเป็นระบบราชการกระทรวง และใช้งบประมาณมากมายก่ายกองในการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน แต่การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องทำกันในหลายๆภาคส่วน รวมทั้งเด็กๆที่เรียนรู้ไม่ทันเพื่อนด้วย (vulnerable children) ต้องมีความสำคัญในระดับสุดยอด การมีอิสระที่เพิ่มมากขึ้น (increased autonomy) ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการศึกษาในระดับจังหวัดยังคงก้าวเดินต่อไป แต่คงจะมีระยะเวลาที่ยาวนานมากก่อนที่เด็กไทยจะได้รับการศึกษาที่พวกเขาต้องการเสียที

แปลและเรียบเรียงจาก

Daniel Maxwell. Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind. https://asiancorrespondent.com/2016/05/thailand-education-reform/

...........................

เขียน 28 May 2016 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)