อนุทิน 146473 - ต้นโมกข์

คำว่า to borrow มีความหมาย "ขอยืม" เช่น Can I borrow your dictionary? ฉันขอยืมพจนานุกรมหน่อยจะได้ไหม แต่ to lend มีความหมายว่า "ให้ยืม" เช่น Can you lend me your pen? เธอจะให้ฉันยืมปากกาหน่อยจะได้ไหม? จำง่ายๆก็คือ to borrow มีความหมายว่า "เอา" แต่ to lend มีความหมายว่า "ให้" ครับ

เขียน 28 May 2016 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)