อนุทิน 146473 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

คำว่า to borrow มีความหมาย "ขอยืม" เช่น Can I borrow your dictionary? ฉันขอยืมพจนานุกรมหน่อยจะได้ไหม แต่ to lend มีความหมายว่า "ให้ยืม" เช่น Can you lend me your pen? เธอจะให้ฉันยืมปากกาหน่อยจะได้ไหม? จำง่ายๆก็คือ to borrow มีความหมายว่า "เอา" แต่ to lend มีความหมายว่า "ให้" ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)