อนุทิน 146463 - ต้นโมกข์

การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกเสนอในประเทศไทยอาจทิ้งเด็กที่อ่อนแอที่สุดไว้เบื้องหลัง (Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind) ตอนที่ 6

การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 ที่ทำเป็นกฎบัตรใหม่ (new charter) ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ถกเถียงกัน (controversial) มากกว่าการกระจายอำนาจทางการศึกษา เช่น ตั้งใจจะให้เด็กที่เรียนในชั้นม.ปลายเสียเงิน ในปัจจุบันนี้ การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (free education) ให้กับเด็กไทยทุกคน โดยเริ่มจากเกรด 1 (ประถม 1) จนถึงเกรด 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) การปฏิรูปการศึกษาที่กำลังทำอยู่นั้นลดอายุของการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้น เริ่มตั้งแต่อนุบาล แทนที่จะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในขณะที่การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตอนอนุบาล 1 นั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่การลดทอนทางการศึกษาสำหรับวัยรุ่นตั้งแต่ 15 ถึง 18 ปีนั้นเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมาก (serious concerns) สิ่งนี้จะประนีประนอมกับการเข้าถึงทางการศึกษา (access to education) และความเสมอภาคทางการศึกษา (educational equality) สองสิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้การศึกษาเพื่อทุกคนของยูนิเซฟ (UNICEF’s Education For All) และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)

แปลและเรียบเรียงจาก

Daniel Maxwell. Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind. https://asiancorrespondent.com/2016/05/thailand-education-reform/

เขียน 27 May 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)