อนุทิน 146458 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การออกกำลังกายยังไงก็ดีอยู่แล้ว แต่รายงานนี้ยืนยันผลจริงว่าการออกกำลังกายในช่วงที่กำลังอยู่ในวัยหมดประจำเดือนและหลังจากหมดไปแล้วจะช่วยลดอาการต่างๆที่เป็นผลของการหมดประจำเดือน รวมทั้งช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจ กล้ามเนื้อ กระดูกและสมองได้อีกด้วย เรียกว่าผลประโยชน์ชัดเจนครอบคลุมทุกส่วนทีเดียว อ่านได้จาก Benefits of physical exercise in postmenopausal women. Maturitas. Available online 26 April 2016. doi:10.1016/j.maturitas.2016.04.017.

  เขียน:  

ความเห็น (0)