อนุทิน 146428 - ต้นโมกข์

การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกเสนอในประเทศไทยอาจทิ้งเด็กที่อ่อนแอที่สุดไว้เบื้องหลัง (Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind) ตอนที่ 3

ผู้สังเกตการณ์ทั่วไปเห็นร่วมกันอยู่แล้วว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยต้องทนทุกข์ทรมานจากการนำแบบบนลงล่าง ที่ยึดอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง (centralized top-down leadership) และคณะกรรมการในกระทรวงที่ดูเหมือนเป็นอิสระอยู่หน่อยๆด้วย (quasi-independent commissions) การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ผ่านมา มีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือต้องการทำลายกำแพงเหล่านี้ การปฏิรูปครั้งใหม่คือแทนที่เขตพื้นที่ (the Educational Service Area) ด้วยการทำให้จังหวัด (province)เป็นตัวอำนาจ การกระจายอำนาจจะให้อำนาจแก่จังหวัดเป็นรายบุคคลในการที่จะเติมเต็มวิสัยทัศน์ทางการศึกษา (ของตนเอง) ซึ่งสรุปก็คือ พยายามจะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Daniel Maxwell. Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind. https://asiancorrespondent.com/2016/05/thailand-education-reform/

...................................

เขียน 24 May 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)