อนุทิน 146419 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๓๔๗> : วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (เงินเดือนกรมบัญชีกลางเดือนพฤษภาคม)

  • วันนี้ลองเข้าระบบ Pay Slip ของมน. (กระดาษคาร์บอน) ปรากฏว่า ตัวเลขทางบัญชีขึ้นแล้ว (แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี)
  • โทรถามกองคลัง ว่าทำไมหักภาษี ณ ที่จ่าย ๒ เดือน (เม.ย,พ.ค.) เขาบอกว่า ข้อมูลของกองคลัง กับ กบค.ไม่ตรงกัน และกรมบัญชีกลางยึดของ กบค.เป็นหลัก
  • ถามว่า เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ที่โอนมาจากกรมบัญชีกลาง (กรุงเทพฯ) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมไหม คำตอบคือ ถ้าโอนครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้ามีการโอนครั้งที่ ๒ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม (ซึ่งหักจากบัญชีเรา) แต่ไม่ทราบว่าเท่าไร เราต้องไปถามธนาคาร
  • การตั้งคำถามที่เราอยากรู้เป็นเรื่องสำคัญที่จะได้ "คำตอบ" เมื่อได้คำตอบแล้วต้องรู้ว่า จะเอา "คำตอบ" นั้นไปใช้ "อะไร" และ "อย่างไร" ต่อไป นี่คือวิธีการเรียนรู้จากผู้รู้ ที่ยินดีจะหาคำตอบให้เรา ต้องขอบคุณ งานการเงิน เกี่ยวกับเรื่อง เงินเดือน
  • เงินเดือน...แต่ละเดือนต้องทำเร็วขึ้น โดยกบค. ต้องส่งข้อมูล ในวันที่ ๕ ของ เดือน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เงินเดือน, แล้วกบข.ไป คีย์ข้อมูล แล้วกองคลังไปดึงข้อมูลมา หัก ด้วยหนี้ต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันที่ ๑๒ ของเดือน แล้วส่งข้อมูลไปให้กรมบัญขีกลาง...กรมบัญชีกลางจะโอนเงินที่เป็นหนี้ภาพรวมกลับมาที่กองคลังเพื่อนำไปชำระหนี้เรียกเก็บจากหน่วยต่างๆ
  • แล้วกรมบัญชีกลางโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด เข้าบัญชีของแต่ละคน
  • ทางที่ดี เปิดบัญชีกรุงไทย ๑ เพื่อรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง และเปิดบัญชีกรุงไทย ๒ เพื่อรับเงินโอนจาก กบข.ดีที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน


เขียน 24 May 2016 @ 13:32 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปถามธนาคารมาเรื่อง ค่าธรรมเนียม ธนาคารตอบไม่ได้ เพราะมันเป็นข้อตกลงของผู้บริหารธนาคารกับหน่วยงาน แต่คาดว่าจะ 10 บาท ต่อรายการ (เหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นก่อน เราถึงจะเรียนรู้ได้จากบันทึก)