อนุทิน 146418 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๓๔๖> : วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  • เกรดวิชาวิทยาศาสตร์ประจำวัน มีสอน ๑๐ ห้อง ผู้สอน ๙ คน ลงทะเบียนรวม ๕๒๘ คน ได้เกรด A=243 คน, B+=150 คน, B=78 คน, C+=39 คน, C=15 คน, D+=2 คน, F=1 คน
  • เกรดวิชาสัตววิทยา สอน ๒ ห้อง (ปฏิบัติการ) ผู้สอน ๔ คน ลงทะเบียนรวม ๙๒ คน ตัดเกรด ๘๗ คน ได้เกรด A=11 คน, B+=18 คน, B=24 คน, C+=22 คน, C=10 คน, D+=1 คน, D+=1 คน
  • เกรดวิชาการเลี้ยงผึ้ง ลงทะเบียนรวม ๖ คน ผู้สอน ๑ คน ได้เกรด A=3 คน, B+=3 คน มีช่องกรอกคะแนน ๑๑ ช่อง
เขียน 24 May 2016 @ 11:50 () แก้ไข 24 May 2016 @ 11:54, ()


ความเห็น (0)