อนุทิน 146415 - ต้นโมกข์

การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกเสนอในประเทศไทยอาจทิ้งเด็กที่อ่อนแอที่สุดไว้เบื้องหลัง (Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind) ตอนที่ 2

ผลโพลปี 2015 ที่ทำโดย NIDA ซึ่งสรุปออกมาได้ว่าระบบการศึกษาเป็นเรื่องที่สาธารณะชนไทยต้องการเห็นมากในด้านปฏิรูป และยังบ่งชี้อีกว่าพ่อแม่คนไทยรู้เป็นอย่างดีถึงระบบการศึกษาที่ไม่เพียงพอ และการไม่สามารถเตรียมนักเรียนไปสู่การท้าทายในศตวรรษที่ 21 ได้ การขาดซึ่งศรัทธาดังกล่าวนำไปสู่การกดดันอย่างยิ่งยวด และการแข่งขันเพื่อให้เข้าโรงเรียนสาธิต และความต้องการขนาดใหญ่ของการศึกษานาๆชาติ

เมื่อเมษายนปีที่แล้ว จะมีสิ่งที่บอกถึงการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นจริง โดยที่มีการล้างเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา (education officials) และบอร์ดทางการศึกษาด้วย (education boards) อย่างไรก็ตาม ในอีกหลายเดือนต่อมา จะมีความไม่สงบหรือวุ่นวายเกี่ยวกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผิน (superficial changes) เช่น การต้องท่องค่านิยม 12 ประการ (12 Core Values of Thainess) และ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับเด็กประถม (ถึงแม้จะตั้งใจดี แต่ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง) ในทางตรงกันข้าม การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกนำเสนอขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเน้นการกระจายอำนาจ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่การศึกษาที่เป็นของฟรี ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบกับนักเรียนอย่างมากๆ

แปลและเรียบเรียงจาก

Daniel Maxwell. Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind. https://asiancorrespondent.com/2016/05/thailand-education-reform/

...................................

เขียน 23 May 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากติดตามศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษารอบนี้เหลือเกิน ระยะนี้เป็นระยะที่เขากำลังจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า หลักสูตรที่เป็นความมุ่งหวังของขาติ (Intended Curriculum) ซึ่งข้อมูลสำหรับคนภายนอกแล้ว มีข้อมูลน้อยมากที่เป็นทางการ แถมที่มีอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าข้อใดจริง ข้อใดเท็จ โดยเฉพาะที่ติดตามจากสื่อ หรือจากการสัมภาษณ์ เพราะมันเปลี่ยนเร็ว และออกมาจาก ผม หรือ ผู้มีอำนาจบางคนแล้วปฏิบัติเลย มันเป็นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ซึ่งห่างไกลจากหลักวิชาสากลอย่างมาก บุคลากรของ ศธ. หรือนักการศึกษาในมหาวิทยาลัยแทบไม่มีบทบาทนำหรือชี้นำเลย ได้แต่ปฏิบัติตามอย่างเซื่อง ๆ อีกสองมิติของหลักสูตร คือ หลักสูตรที่นำไปใช้ใ้หรือปฏิบัติ (Implemented curriculum) ที่โรงเรียนโดยผู้บริหารและครู และหลักสูตรที่ได้รับหรือเป็นจริง Achieved curriculum) ที่ดูจากผลที่เกิดขึ้นในตัวตัวนักเรียน ตามปกติก็ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ชาติมุ่งหวังเท่าใดนัก มักจะ ๊ืUnder-achieved คราวนี้ก็คงเช่นเดียวกัน แต่ที่น่าสนใจกว่าคือเด็กของเราจะเป็นอย่างไรทางสมอง อารมณ์ และสังคม อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่ ก็คงหยิบเรื่องปฏิรูปมาว่ากันใหม่อีก ความไม่ต่อเนื่อง ในการจัดการศึกษาของชาติี่ที่ผ่านมามีผลให้วันนี้การศึกษาไทยไม่สามารถตามทันโลก เราเสียเวลาไปมากแล้ว และคงเสียไปเรื่อย ๆไม่จบสิ้น