อนุทิน #146406

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียน:

ความเห็น (0)