อนุทิน #146406

  ติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เขียน:  

ความเห็น (0)