อนุทิน 146406 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียน 23 May 2016 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)