อนุทิน #146401

การกินอร่อยลิ้น

การยินอร่อยหู

การดูอร่อยตา

การสนทนาอร่อยใจ

การให้อร่อยธรรม

เขียน:

ความเห็น (0)