อนุทิน #146394

จากประวัติความเป็นมาของ สังคมหนึ่่ง สถาบันหนึ่่ง องค์กรหนึ่ง
สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
หากไม่มีประวัติความเป็นมาไม่สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
ฉะนั้น ไม่มีประวัติ ไม่มีบรรทัดฐาน เท่ากับไม่มีตัวตน

เขียน:

ความเห็น (0)