อนุทิน 146394 - ปัญญาชน ชายขอบ

  ติดต่อ

จากประวัติความเป็นมาของ สังคมหนึ่่ง สถาบันหนึ่่ง องค์กรหนึ่ง
สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
หากไม่มีประวัติความเป็นมาไม่สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
ฉะนั้น ไม่มีประวัติ ไม่มีบรรทัดฐาน เท่ากับไม่มีตัวตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)