อนุทิน 146394 - ปัญญาชน ชายขอบ

จากประวัติความเป็นมาของ สังคมหนึ่่ง สถาบันหนึ่่ง องค์กรหนึ่ง
สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
หากไม่มีประวัติความเป็นมาไม่สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
ฉะนั้น ไม่มีประวัติ ไม่มีบรรทัดฐาน เท่ากับไม่มีตัวตน

เขียน 22 May 2016 @ 15:26 ()


ความเห็น (0)