อนุทิน 146393 - อาจารย์ต้น

การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกเสนอในประเทศไทยอาจทิ้งเด็กที่อ่อนแอที่สุดไว้เบื้องหลัง (Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind) ตอนที่ 1

เมื่อโรงเรียนเตรียมตัวจะเปิดเทอมใหม่ในปีการศึกษาหน้า คำถามที่ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาจะทำอย่างไรเริ่มกลับมาเป็นจุดสนใจมากขึ้น

ความอ่อนแอของระบบการศึกษาไทยมีคนพูดกันมานานแล้ว ด้วยการทดสอบ PISA ที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 50 จาก 60 ประเทศ รายงานจากธนาคารโลก (the World Bank) สรุปได้ว่าหนึ่งในสามของเด็กอายุ 15 ปี คนไทยคือคนที่ไม่รู้หนังสือ (functionally illiterate) และการทดสอบ O-NET ที่เป็นมาตลอดหลายปีนี้ โดยเฉลี่ยจะทำได้แค่ 50% เท่านั้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ย่อมแสดงว่าระบบการศึกษาไทยอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน (a state of emergency) ความผิดพลาดอันนี้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษา, นักวิชาการ, นักการเมืองพรรคต่างๆ และผู้นำไทยในปัจจุบัน ท่านผู้นำยังได้นำการศึกษาเป็นประเด็นหลักในแผนปฏิรูปด้วย (Reform Road Map)

แปลและเรียบเรียงจาก

Daniel Maxwell. Thailand’s proposed education reforms could leave the most vulnerable behind. https://asiancorrespondent.com/2016/05/thailand-education-reform/

...................................

เขียน 22 May 2016 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)