อนุทิน 146386 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

คณาจารย์ในสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จัด Intensive Class เพื่อฝึกกระบวนการคิดแบบสหวิทยาการให้กับ นศ. ที่เข้ามาใหม่ และเตรียมนักศึกษาที่ทำ PR เสร็จแล้วให้ทำ Q.E. ต่อเพื่อสอบวัดคุณสมบัติก่อนจบ Coursework บรรยากาศสนุกสนานทั้งวัน สิ่งที่รู้สึกดีคือทุกคนมีความสุข นศ. ใหม่ กล้าคิดและมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าอาทิตย์ก่อน สามารถให้เหตุผล และเริ่มจัด concept ได้แล้ว ส่วนนักศึกษาที่ทำ PR เสร็จแล้วเริ่มตกตะกอนทางความคิด สามารถจัด Concept ในวิชาต่างๆ เข้าไปในสาขาปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure Philosophy) เพื่อวางรากฐานสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรอบด้าน

เขียน 22 May 2016 @ 08:44 () แก้ไข 22 May 2016 @ 08:45, ()


ความเห็น (0)