อนุทิน 14637 - riceman

riceman
  • ได้อ่านบันทึกของท่านอัยการชาวเกาะเช้านี้  ว่าการไกล่เกลี่ย  หริอประนอมยอมความกันนั้น  เป็นสิ่งที่ดี  จำเป็น  และเหมาะสมกับสังคมเราอย่างยิ่ง  ถ้าสองฝ่ายต่างยอมถอยกันคนละก้าว  ต่างฝ่ายก็จะเห็นโลกที่  ทั้งกว้าง  ทั้งใหญ่ขึ้นอีกมากทีเดียว   เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะมาฟ้อง มาทะเลาะ ขัดแย้งกันให้อายุสั้นลงทำไม   หรือว่าท่านเหล่านั้นมีอายุอยู่เป็นร้อยๆปี?   มีอะไรก็มาคุยกันดีกว่านะครับ
เขียน 08 Jul 2008 @ 07:19 ()


ความเห็น (0)