อนุทิน 146322 - prayat duangmala

วันนี้จะเดินทางเข้าอำเภอบ้านไผ่ ด้วยจิตอาสาที่ต้องทำในระหว่างปิดสามวันและเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนา..วันวิสาขบูชา ชั้นอบรมคุณธรรม ๓ วันและค่ายน้อง(คุณธรรมจริยธรรม)

เขียน 19 May 2016 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)