อนุทิน 146300 - นางสาว พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง

อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนักและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พค.๕๙ ณ พชลพฤกษ์ รีสอร์ท

จ. นครนายก

เขียน 18 May 2016 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)