ติดต่อ

อนุทิน #146300

อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนักและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พค.๕๙ ณ พชลพฤกษ์ รีสอร์ท

จ. นครนายก

  เขียน:  

ความเห็น (0)