อนุทิน #146299

ทุกคน มีความหวัง......

เขียนอดีต........ วาดอนาคต สิ่งต่างๆในอดีต

มีผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันทอดยาวไปยังอนาคต

การทบทวนมองสิ่งที่ผ่านมา เรียนรู้เรื่องที่ผ่านไป

ทั้งเรื่องร้ายและดี จะทำให้เราต่อยอดไปสู่อนาคตที่งดงามได้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)