อนุทิน 14629 - ทองหยอด

เช้านี้ศิษย์เก่าไปร่วมหล่อเทียนพรรษาที่สาขาวิชาอาชีวศึกษา ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวอาชีวศึกษาอีกครั้ง

จากนั้นเข้าที่ทำงาน จัดการงานเร่งด่วน งานตกค้างเกือบเสร็จ

นำข้อมูลจาก e-office ที่ค้างเมื่อวันศุกร์ขึ้นระบบ info. หากเราไม่ดำเนินการเช่นนี้ คนในสำนักหอสมุดไม่ค่อยเปิดระบบ e-office ของมหาวิทยาลัย วิธีนี้จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพื่อให้คนในองค์กรรู้ข่าวสารต่าง ๆ

 

 

เขียน 08 Jul 2008 @ 00:10 ()


ความเห็น (0)