อนุทิน 146259 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๗๗"

อย่าลืมว่า!!!...ทฤษฎีก็มาจากการปฏิบัติ...การปฏิบัติก็มาจากทฤษฎี...การปฏิบัติที่ได้ผลจริงจัง ต้องมาจากทฤษฎีที่ไม่วกวน...ตรง ๆ ชัด ๆ จะ ๆ ไปเลย...จะทำให้ได้ผลที่ดีตามมา

เขียน 15 May 2016 @ 11:35 ()


ความเห็น (0)