อนุทิน 146257 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๗๕"

การศึกษา...ทำให้ "ความคิด" ของคนเราแตกต่างกัน...นี่ใช่หรือไม่...ที่ทำให้เราต้องมีการศึกษาที่สูงขึ้น ๆ เพื่อนำความรู้นั้น กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ในการสั่งสมตนเองให้เป็นคนดี

เขียน 15 May 2016 @ 11:26 ()


ความเห็น (0)