อนุทิน #146253

| อนุทิน ... ๗๐๔๓ |

"..."

โลกนี้มีสิ่งใดที่แน่นอนบ้างหรือไม่
คำตอบ คือ ไม่มี

เชียงใหม่ (ยามคุยกับลูกศิษย์)
๑๔ พ.ค.๕๙

เขียน:

ความเห็น (2)