อนุทิน 146244 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๗๑"

๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙...เตรียมตัวเดินทางไปบรรยายให้กับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จันทบุรี เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่วง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙...ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ที่จังหวัดสตูล

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙...บรรยายการทำคู่มือปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัย มรภ.พิบูลสงคราม

ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙...เดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์งาน ฯ

เขียน 14 May 2016 @ 12:37 () แก้ไข 14 May 2016 @ 13:32, ()


ความเห็น (0)