อนุทิน 146241 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๓๔๒> : วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ลองศึกษาเรื่องนี้ย้อนหลังไปถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ดอกเบี้ยนโยบายเป็นไปดังนี้

  • 28 ม.ค. 58 2.00 %
  • 11 มี.ค. 58 1.75 %
  • ตั้งแต่ 29 เม.ย. 58-11 พ.ค. 59 1.50 %

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดจริงได้ กล่าวคือ หากธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง สถาบันการเงินต่าง ๆ จะสามารถกู้เงินกับธนาคารกลางได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง สถาบันการเงินจึงปล่อยกู้ในอัตราที่ต่ำากว่าเดิมได้เพื่อดึงดูดลูกค้าโดยไม่กระทบกับผลกําไรมากนัก ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจริงลดต่ำลงด้วย

มารู้จักอัตราดอกเบี้ย "บางตัว" เมื่อเราไปติดต่อธนาคาร จะมี

  • MLR (Minimum Lending Rate) เป็นอัตราเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ที่ความเสี่ยงต่ำ
  • MRR (Minimum Retail Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เก็บจากลูกค้ารายย่อย ซึ่งจะมีอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย

ตัวอย่าง : เมื่อ 2-3 วันก่อนไปถามดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชีกรุงไทยธนวัฎ เขาคิด MRR+3.5% โดยที่ MRR=8% รวมเป็นดอกเบี้ย 11.5% ต่อปี และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน..โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินปีละ 200 บาท

เขียน 14 May 2016 @ 09:45 () แก้ไข 14 May 2016 @ 09:47, ()


ความเห็น (0)