อนุทิน #146239

วันนี้ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ท่านผอ.เน้นให้ใช้ICT ช่วยสอนเพราะทุกห้องเรียนได้ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย

ช่วงบ่ายสองฟังท่านนายกพบเพื่อนครู...วันนี้ท่านคือคนในครอบครัวครู..

เขียน:

ความเห็น (0)