อนุทิน 146235 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง Are you+ สถานะ? กับ Do you+ กริยา? ครับ

เขียน 13 May 2016 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)