อนุทิน 146231 - ajankoy

  ติดต่อ

เป็นเวลากว่าครึ่งปี ที่ร่วมความคิดทำงานกับภาคเอกชน ในกาาจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมกับ หอศิลป์พุทธะ สถานบันบันลือธรรม ธรรมสภา ในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในรูปแบบฝึกอาชีพระยะสั้นทุกวันเสาร์ มีนิทรรสการศิลป์ ศาสน์ให้ประชาชนได้ชมความงาม สุนทรีย์จากงานศิลปะไทยโบราณ ช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำกิจกรรมร้านหนังสือน่าอ่าน ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้การฟังธรรม และศูนย์การเรียนศึกษาพระไตรปิฏก เป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ประโยชน์ตกกับ ประชาชนโดยแท้

  เขียน:  

ความเห็น (0)