อนุทิน #146214

การสั่งสมประสบการณ์...ยุคนี้ดูจะเลือนลางเพราะเน้นการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ..และสอบให้ผ่าน..วันนี้โล๊ะแฟ้มเก่าๆออกไปมั่ง..เสียดาย...

เขียน:

ความเห็น (3)

ผลงานมากมายนะครับ ;)...

ขอบคุณค่ะอาจารย์...ช่วงนั้นจะไปร่วมทุกงานที่เชิญน่ะค่ะ

ด้วยความระลึกถึงพี่ครูครับ..สบายดีนะครับ??