อนุทิน 146200 - คนถางทาง

ไถนาแรกนาขวัญทำไมใช้วัวแทนควายซึ่ง ๙๙ ปซ. คนไทยใช้ในการทำนา ....อินเดียเขามีการไถนาแฮกไหม?? (หลังบั้งไฟพญาแถน)

เขียน 10 May 2016 @ 14:33 () แก้ไข 10 May 2016 @ 14:39, ()


ความเห็น (0)