อนุทิน #146197

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๗๐๔๐ |

"ลิงค์ตั้งต้น"

วันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่นักศึกษาครูเป็นเลิศ
เริ่มออกไปรายงานตัวที่โรงเรียนเพื่อเตรียมฝึกสอน

https://www.gotoknow.org/posts/588463

บันทึกนี้สร้างขึ้นเพื่อเก็บลิงค์ Profile ของนักศึกษาทั้ง ๔๑ คน

เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่าน เข้าไปให้กำลังใจเด็ก ๆ ได้
นับจากวันนี้ไปจนถึงหมดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
หรือประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

อาจารย์ใช้ ClassStart ในการสื่อสารกับนักศึกษาและติดตามงานอย่างเช่นรายงานความก้าวหน้าประกอบไปด้วยก็ได้นะครับ

อาจารย์ใช้ ClassStart ในการสื่อสารกับนักศึกษาและติดตามงานอย่างเช่นรายงานความก้าวหน้าประกอบไปด้วยก็ได้นะครับ

ใช้ควบคู่อยู่ครับ อาจารย์ธวัชชัย ... เพราะสอนเขาไว้ตั้งแต่ก่อนออกฝึกสอนสัก ๑ ปี 555