อนุทิน 146190 - ต้นโมกข์

วัฒนธรรมการข่มขืนในประเทศไทย (Rape Culture in Thailand) ตอนที่ 4

คำว่าข่มขืนในภาษาไทยมีนัยยะของการกระทำทางอาญา (criminal act) (จะเป็นอย่างนี้เสมอไปใช่หรือไม่?) อย่างไรก็ตามคำว่าปล้ำ จะมีความสลับซับซ้อนมากกว่า ปล้ำ เริ่มต้นโดยการใช้กำลัง (forceful) และดูป่าเถื่อน (violent) แต่ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันก็ได้ โดยปกติแล้ว จะเห็นฉากพวกนี้ในละครในบางครั้งความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นมาจากตัวละครฝ่ายหญิงที่หวงเนื้อหวงตัว (under some kind of ownership) และถูกข่มขืนโดยตัวละครผู้ชาย ในบางครั้งก็อาจเกิดจากการสำนึกผิดของผู้ชายในการข่มขืนผู้หญิง และต้องการจะดูแลเธอ และรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ในเรื่องอื่นๆ อาจเกิดมาจากความพึงพอใจระหว่างคนสองคน แต่ในสภาวะของเพศสภาพเชิงวัฒนธรรม (cultural gender) ฝ่ายหญิงไม่สามารถเริ่มก่อนได้ ดังนั้นจึงอาศัยตัวละครเพศชายเป็นตัวเริ่มต้นในการกระทำการร่วมเพศกับตัวละครหญิง หลังจากได้เป็นแฟนกันแล้ว

Under The Ropes. Rape Culture in Thailand. https://undertheropes.com/2016/04/01/rape-culture-in-thailand/

..............................

เขียน 09 May 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)