อนุทิน 146185 - ต้นโมกข์

วัฒนธรรมการข่มขืนในประเทศไทย (Rape Culture in Thailand) ตอนที่ 3

ในภาษาไทย จะมีคำอยู่ 2 คำ ที่มีความหมายถึงการข่มขืน คำหนึ่งก็คือการปล้ำ หรือการร่วมเพศโดยการใช้กำลัง (forced sex) และคำที่สองก็คือข่มขืน (rape) ในขณะที่คำสองคำนี้หมายถึงการข่มขืนต่อพวกเรา แต่ไม่มีกรณีอย่างนี้ในภาษาไทย จริงๆแล้วก็อาจดูเหมือนความขบขันที่กล่าวว่ามีคำอยู่สองคำในความหมายว่าการข่มขืน อันหนึ่งจริงจังมากกว่าอีกอันหนึ่ง สิ่งนี้จึงปรากฏเป็นกรณีศึกษา สำหรับพวกเรา การข่มขืนคือการข่มขืน ในบางครั้งจะยินยอม หรือไม่ยินยอมก็ตาม ในประเทศไทย สิ่งนี้ยังไม่ชัดเจน

Under The Ropes. Rape Culture in Thailand. https://undertheropes.com/2016/04/01/rape-culture-in-thailand/

..............................

เขียน 09 May 2016 @ 13:32 ()


ความเห็น (0)